UAB „Antrinio perdirbimo grupė“ atsižvelgdamas į užsakovų poreikius ir interesus, teikia naudotų padangų atliekų tvarkymo paslaugas.

Gamintojams ir importuotojams

Iš padangų importuotojų bendrovė surenka naudotų padangų atliekas, už kurias išduoda apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

Gyventojams, įmonėms ir organizacijoms

UAB „Antrinio perdirbimo grupė“ surenka iš organizacijų ir individualių įmonių naudotų padangų atliekas visoje Lietuvoje.

Pagal Atliekų tvarkymo taisykles ir regionų aplinkos apsaugos departamentų reikalavimus, įmonės, kuriose kaupiamos padangų atliekos, privalo pildyti aplinkosauginius žurnalus ir kitokius
dokumentus bei teikti ataskaitas regionų aplinkos apsaugos departamentams. Šiuo tikslu UAB „Antrinio perdirbimo grupė“ išduoda naudotų padangų priėmimo aktą.

Montavimo dirbtuvėms ir autoservisams

Pagal 2013 01 01 LR atliekų tvarkymo įstatymo 3418 straipsnio 8 punktą transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo:
2. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias apmokestinamųjų gaminių atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.
Pagal 2013 01 01 LR atliekų tvarkymo įstatymo 3418 straipsnio 10 punktą:
Atliekų turėtojas padangų atliekas gali (pasirinktinai) pristatyti į bet kurią tokių atliekų priėmimo vietą (padangų platinimo vietą, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančią įmonę ar savivaldybės įrengtą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę).

Su montavimo dirbtuvemis ir autoservisais sudarome naudotų padangų atliekų surinkimo sutartis.

Savivaldų institucijoms

UAB „Antrinio perdirbimo grupė“, rinkdama naudotas automobilių padangas, nuolat bendradarbiauja su Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėmis.